...

เข้าสู่ระบบพนักงาน

CS789HR

การใช้งานระบบ

ทดลองใช้ระบบ

ส่วนผู้ดูแลระบบ
ส่วนพนักงาน

เกี่ยวกับเรา

ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการช่วงเวลาทำงานของพนักงาน สามารถจัดการรอบการทำงานเป็นช่วงเดือน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน การลางาน การหักเงิน และสรุปเงินเดือนอัตโนมัติ

ส่วนพนักงาน สามารถเช็คเข้างาน - ออกงาน ได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบการทำงานของตนเอง จัดการลางานได้ทันที และดูข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังได้

ติดต่อเรา